LINKY
Gréckokatolícka cirkev

Gréckokatolíci na Slovensku

Sídla biskupov

Gréckokatolícke biskupstvo v Prešove

Gréckokatolícky apoštolský exarchát v Košiciach

Gréckokatolícky exarchát v Česku

Farnosti

Gréckokatolícka farnosť Levoča

Gréckokatolícka farnosť Bratislava

Gréckokatolícka farnosť Šarišské Jastrabie

Gréckokatolícka farnosť Nanebovstúpenia Pána Strážske

Gréckokatolícka farnosť Premenenia Pána Spišská Nová Ves

Gréckokatolícka farnosť Povýšenia sv. Kríža Prešov-Sekčov

Školy

Gymnázium blahoslaveného Petra Pavla Gojdiča v Prešove

Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča

Spoločenstvá

Hnutie fokoláre

Hnutie fokoláre - Gen

Hnutie   Svetlo  -  Život

Komunita Blahoslavenstiev

Stránka   venovaná   kňazom

Spoločenstvo Koinonia Ján Krstiteľ

Gréckokatolícke oázové spoločenstvo

Mužská skupina zboru Aletheia z Ľubice

Rehoľa najsvätejšieho Vykupiteľa - sestry redemptoristky

Vydavateľstvá

Vydavateľstvo Michala Vaška

Vydavateľstvo PETRA a časopis Slovo

BYZANT - vydavateľstvo Spolku sv. Cyrila a Metoda

Liturgické knihy

Cirkevnoslovanská verzia Malého trebníka, Rím 1951

Typikon - Alexander Mikita, Užhorod 1901

Služebník, Rím 1952

Irmologion, Užhorod 1901, J. Bokšaj - J. Malinič (anglická verzia)

Iné

Drevene cerkvi na Slovensku

 


Gréckokatolícky farský úrad Banská Bystrica
~
optimalizované pre
1024x768
IE 6.0
~

Webmaster
© 2006