KŇAZI FARNOSTI

 

Vo farnosti od roku 2003 do roku 2006 pôsobil kňaz Peter Sabol a v roku 2006 začal pôsobiť kňaz Ján Krupa.

 

 

Foto      SABOL Peter

Akademický titul: Mgr.
Dátum ordinácie: 02.08.1992
Miesto ordinácie: Prešov
Pôsobisko: 1992 - 93 kaplán Košice, 1993 - 96 správca farnosti Sečovce, 1996 - 97 prefekt kňazského seminára Prešov, 1997 - 98 špirituál kňazského seminára Prešov, 1996 - 98 odborný asistent Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, 1998 - 99 správca farnosti Žilina, 1999 - 2001 správca farnosti Bratislava, 1999 - 2002 biskupský vikár v Bratislave, 2003 - 06 farár Banská Bystrica a Zvolen a protopresbyter banskobystrického protopresbyterátu, 2004 - 06 farár Banská Bystrica, Brezno a Zvolen a protopresbyter banskobystrického protopresbyterátu, 2006 - uvoľnený na jeden rok pre itineranciu

 

 

    KRUPA Ján

Akademický titul: Dipl.-Theol. Univ.
Dátum ordinácie: 10.07.2005
Miesto ordinácie: Prešov
Pôsobisko: 2005 - 06 kaplán Prešov Sekčov, 2006 - správca farnosti Banská Bystrica
Adresa: Ul. J. Hollého 4, 96 001 Zvolen
Telefón: 0907234900, 0911912648
E-mail: krupa.jan@seznam.cz

 


Gréckokatolícky farský úrad Banská Bystrica
~
optimalizované pre
1024x768
IE 6.0
~

Webmaster
© 2006